FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

График на консултациите на преподавателите от начален и прогимназиален етап -изтегли от тук 

Конспекти по учебни предмети в начален и прогимназиален етап:

Начален етап: I-ви клас - изтегли от тукII-ри клас - изтегли от тук, III-ти клас - изтегли от тук и  IV -ти клас - изтегли от тук

Прогимназиален етап: V-ти клас - изтегли от тук, VI-ти - изтегли от тук и VII-ми клас - изтегли от тук

График на изпитите за януарска изпитна сесия 2022/2023 учебна година- изтегли_график_от_тук

 

 

Във връзка с писмо на МОН и разпоредбите на  чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения. В тази връзка уведомяваме всички ученици в самостоятелна форма на обучение, че графика за изпитната сесия през ноември месец е изменен със заповед № 115/ 19.10.2020г. на директора на 106. ОУ и сесията следва да започне от 3.11.2020г.