FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

График на консултациите на преподавателите от начален и прогимназиален етап -изтегли от тук 

Конспекти по учебни предмети в начален и прогимназиален етап:

Начален етап: I-ви клас - изтегли от тукII-ри клас - изтегли от тук, III-ти клас - изтегли от тук и  IV -ти клас - изтегли от тук

Прогимназиален етап: V-ти клас - изтегли от тук, VI-ти - изтегли от тук и VII-ми клас - изтегли от тук

График на изпитите за юнска изпитна сесия 2023/2024 учебна година- изтегли_график_от_тук