FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Прием

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА   РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

 

В А Ж Н О!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

 

Уважаеми родители,

 

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!

За повече информация изтегли от тук

 

Заедно ще се справим!