FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

За учениците

Седмично разписание за начален и прогимназиален етап за втори учебен срок на учебната 2019-2020 г. - изтегли от тук

Организация на учебния ден за учебната 2019-2020 г. - изтегли от тук

График за консултации и допълнителна работа на учителите за учебната 2019-2020 г. - изтегли от тук