FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Дневна форма

За вас седмокласници Заповед и График на дейностите по прием 2020/2021 на Министъра на МОН- Важно!

Седмично разписание на начален и прогимназиален етап - втори срок

Седмично разписание на начален и прогимназиален етап - първи срок

Организация на учебния ден

График за допълнителна работа и консултации

График на класните и контролни работи - първи срок

График на класните и контролни работи - втори срок