FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Обществен съвет

Председател - НазлъСофрониева

Членове:

Ани Бързанова - представител на финансиращ орган

Виктория Йотова- представител на родителската общност