FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Обществен съвет

Председател - Шебел Назал

Членове:

Васил Михайлов - представител на финансиращ орган

Йордан Костов- представител на родителската общност