FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Подготвителна група

  Скъпи родители,

106 Основно училище "Григорий Цамблак" обявява прием за 1 сборна полудневна подготвителна група (25 деца)  5–годишни и 6-годишни деца за учебната 2024/2025 година 

Приемът в подготвителната група става през Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/. Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път на адрес : www.kg.sofia.bg.

Моля, запознайте се с НАРЕДБАТА, регламентираща приема.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Заявление по образец 

Копие от Акт за раждане на детето

Лична карта на един от родителите/настойник за сверяване на данните

Документи доказващи обстоятелствата по критериите за прием - представят се заедно със заявлението за записване.

Документите се приемат  в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа или по електронен път на ou106g.camblak@abv.bg

Формуляри за изтегляне / заявление за полудневна подготвителна група -  5 годишни; 6 годишни - от тук

 

 

 

 

Прикачени документи

zajavlenie_PK_2024_2025.docx