FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

прием на ученици в пети клас

Пети клас за учебната 2024-2025 година - 1 паралелка - 26 ученици

Учебен план с разширена подготовка (по избор)  - 2,5 часа

- Музикален инструмент (класическа китара и пиано)

- Солфеж

- 0,5 часа по избор от следните предмети: Информационни технологии; Физическо възпитание и спорт; Изобразително изкуство;Български език и литература

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане / за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика