FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Отлагане на ноемврийска изпитна сесия.

Във връзка със Заповед № РД01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-3596/20.10.2021г. на  Министъра на образованието и науката, уведомяваме учениците в самостоятелна форма на обучение, че отлагаме временно ноемврийска изпитна сесия до възстановяването на присъствение занятия на учениците със заповед на отговорните институции. При възтановяване на присъствени учебни занятия и възможност за провеждане на изпитна сесия всички ще бъдат уведомени своевременно.