FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Получаване на хранителни продукти

График за раздаване на хранителни продукти по схемите: "Училищен плод" и "Училищно мляко" в 106. ОУ "Григорий Цамблак" гр. София. Продуктите, които остават от родители не пожелали да ги получат, ще бъдат раздадени на социално слаби ученици от прогимназиален етап в училището при същата организация на 30.04.2020г. Молим всички родители да спазват мерките за безопасност и да носят лични предпазни средства. Всеки родител, който е потвърдил получаване на пакет хранителни продукти ще получи допълнителна информация за конкретния час определен за него от класният ръководител на детето си най- късно до  25.04. 2020г.

Получаване на хранителни продукти  - Изображение 1