FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Класиране на избор на изпълнител с предмет: 

 „Демонтаж и монтаж на дихателни тръби на резервоара за ЛЗТ и ГТ, на разстояние най-малко от 2 м. от врати, прозорци и други отвори в 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", гр. София”