FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Удължаване на краен срок за подаване на оферти по провеждане на вътрешна процедура за избор на изпълнител с предмет:

1.1 „Почистване на комините и димоотводните тръби от сажди и отлагания, в 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", гр. София”

1.2 „Демонтаж и монтаж на дихателни тръби на резервоара за ЛЗТ и ГТ, на разстояние най-малко от 2 м. от врати, прозорци и други отвори в 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", гр. София”

 до 25.07.2019 г. включително.