FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Удължаване на краен срок за подаване на оферти до 15 юли 2019 г. вкл. за избор на изпълнител с предмет:

1.1 „Почистване на комините и димоотводните тръби от сажди и отлагания, в 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", гр. София”

 1.2 „Демонтаж и монтаж на дихателни тръби на резервоара за ЛЗТ и ГТ, на разстояние най-малко от 2 м. от врати, прозорци и други отвори в 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", гр. София”