FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Констативен протокол по вътрешна процедура по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001 % S – Евро 5) за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на 106 ОУ „Григорий Цамблак”, гр. София за

Констативен протокол по вътрешна процедура по чл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП