FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Априлска редовна изпитна сесия

Графиците за априлска редовна изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение, могат да се изтеглят от страница ЗА УЧЕНИЦИТЕ, раздел САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ