FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Анкета за родители относно електронното обучение

Уважаеми родители,
По молба на РУО- София- град, Ви молим да попълните следната анонимна анкета за обучението на вашето дете в електронна среда. Вашата обратна връзка е важна за нас!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4frN05ElD_AQxn6lkvIRsj3my-GPrzQ-iIIB4EwGer45Pg/viewform