Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

График на консултациите на преподавателите от начален и прогимназиален етап

Учебни програми начален етап-  втори клас; трети клас; четвърти клас

Конспекти по учебни предмети в прогимназиален етап-Български език и литература;Английски език;Математика;Информационни технологии;Информационни технологии РП(ЗИП);Физика и астрономия;Човекът и природата;Биология и здравно образование;История и цивилизация;История и цивилизация-РП(ЗИП);География и икономика;Химия и опазване на околната среда;Изобразително изкуство;Музика;Технологии и предприемачество;Технологии;Физическо възпитание и спорт-РП(ЗИП)

График на изпитните сесии

Юнска изпитна сесия - 03.06.2019 г.  до 28.06.2019 г.

Начален етап - І клас; ІІ клас; ІІІ клас и ІV клас изтегли от тук

Прогимназиален етап - V клас; VІ и VІІ клас изтегли от тук

 

Априлска изпитна сесия - 03.04.2019 г до 25.04.2019 г.

Начален етап - І клас; ІІ клас; ІІІ клас и ІV клас изтегли от тук

Прогимназиален етап - V клас; VІ клас и VІІ клас изтегли от тук

Септемврийска поправителна изпитна сесия- 26.08.2019г.- 18.09.2019г.

Начален етап -  І клас; ІІ клас; ІІІ клас и ІV клас  График за начален етап 

Прогимназиален етап- V клас; VІ клас и VІІ клас  График прогимназиален етап