Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

График на консултациите на преподавателите от начален и прогимназиален етап - изтегли от тук

Конспекти по учебни предмети в начален и прогимназиален етап:

Начален етап: I-ви клас - изтегли от тукII-ри клас - изтегли от тук, III-ти клас - изтегли от тук и  IV -ти клас - изтегли от тук

Прогимназиален етап: V-ти клас - изтегли от тук, VI-ти - изтегли от тук и VII-ми клас - изтегли от тук

 Резултати от изпитите през януарска изпитна сесия за учебната 2019-2020г.

Начален етап - изтегли от тук

Прогимназиален етап - изтегли от тук

График на изпитните сесии за учебната 2019 г.-2020 г.

 Януарска изпитна сесия - 01.04.2020г. - 28.04.2020 г.

 Начален етап: II-ри, III-ти и  IV -ти клас - изтегли от тук

 Прогимназиален етап: V-ти, VI-ти и VII-ми клас - изтегли от тук