Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

График на консултациите на преподавателите от начален и прогимназиален етап -изтегли от тук 

Конспекти по учебни предмети в начален и прогимназиален етап:

Начален етап: I-ви клас - изтегли от тукII-ри клас - изтегли от тук, III-ти клас - изтегли от тук и  IV -ти клас - изтегли от тук

Прогимназиален етап: V-ти клас - изтегли от тук, VI-ти - изтегли от тук и VII-ми клас - изтегли от тук

 

График на изпитните сесии за учебната 2019 г.-2020 г.

СЕПТЕМВРИЙСКА изпитна сесия - 02.06.2020г. - 30.06.2020г. - изтегли от тук

 

 

 

 

Априлска изпитна сесия - 01.04.2020г. - 28.04.2020г. - отложена поради въведено извънредно положение

 Начален етап: II-ри, III-ти и  IV -ти клас - изтегли от тук

 Прогимназиален етап: V-ти, VI-ти и VII-ми клас - изтегли от тук