Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

График на консултациите на преподавателите от начален и прогимназиален етап - изтегли от тук

Конспекти по учебни предмети в начален и прогимназиален етап:

Начален етап: II-ри, III-ти и  IV -ти клас - изтегли от тук

Прогимназиален етап: V-ти, VI-ти и VII-ми клас - изтегли от тук

 

График на изпитните сесии за учебната 2019-2020 г.

 

 

 

Архив от минали години

Юнска изпитна сесия - 03.06.2019 г.  до 28.06.2019 г.

Начален етап - І клас; ІІ клас; ІІІ клас и ІV клас изтегли от тук

Прогимназиален етап - V клас; VІ и VІІ клас изтегли от тук

Априлска изпитна сесия - 03.04.2019 г до 25.04.2019 г.

Начален етап - І клас; ІІ клас; ІІІ клас и ІV клас изтегли от тук

Прогимназиален етап - V клас; VІ клас и VІІ клас изтегли от тук

Септемврийска поправителна изпитна сесия- 26.08.2019г.- 18.09.2019г.

Начален етап -  І клас; ІІ клас; ІІІ клас и ІV клас  График за начален етап 

Прогимназиален етап- V клас; VІ клас и VІІ клас  График прогимназиален етап