Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

График на консултациите на преподавателите от начален и прогимназиален етап

Учебни програми начален етап-  втори клас; трети клас; четвърти клас

Конспекти по учебни предмети в прогимназиален етап-Български език и литература;Английски език;Математика;Информационни технологии;Информационни технологии РП(ЗИП);Физика и астрономия;Човекът и природата;Биология и здравно образование;История и цивилизация;История и цивилизация-РП(ЗИП);География и икономика;Химия и опазване на околната среда;Изобразително изкуство;Музика;Технологии и предприемачество;Технологии;Физическо възпитание и спорт-РП(ЗИП)

График на изпитните сесии

Юнска поправителна изпитна сесия - 18.06.2018г до 39.06.2018г

Начален етап - ІІклас;ІІІклас;ІVклас изтегли от тук

Прогимназиален етап - Vклас;VІклас;VІІклас изтегли от тук

Септемврийска поправителна изпитна сесия - 28.08.2018г до 13.09.2018г

Начален етап - ІІ клас; ІІІ клас; ІV клас изтегли от тук

Прогимназиален етап - V клас; VІ клас; VІІ клас изтегли от тук