Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

График на консултациите на преподавателите от начален и прогимназиален етап -изтегли от тук 

Конспекти по учебни предмети в начален и прогимназиален етап:

Начален етап: I-ви клас - изтегли от тукII-ри клас - изтегли от тук, III-ти клас - изтегли от тук и  IV -ти клас - изтегли от тук

Прогимназиален етап: V-ти клас - изтегли от тук, VI-ти - изтегли от тук и VII-ми клас - изтегли от тук

 

График на изпитните сесии за учебната 2020 г.-2021 г.

НОЕМВРИЙСКА изпитна сесия - 02.11.2020г. - 23.11.2020г. - изтегли от тук