Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Дневна форма

Септемврийска поправителна сесия от 28.08.2019 г. до 12.09.2019 г.

Прогимназиален етап - V клас, VІ клас и VІІ клас - График

 

За вас седмокласници График на дейностите по прием 2020/2021- Важно!

Седмично разписание на начален и прогимназиален етап - втори срок

Седмично разписание на начален и прогимназиален етап - първи срок

Организация на учебния ден

График за допълнителна работа и консултации

График на класните и контролни работи - първи срок

График на класните и контролни работи- втори срок