Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

За учениците

За учениците в дневна, индивидулна и самостоятелна форма на обучение

консултации се провеждат всеки понеделник от 13:30 ч. до 16:30 ч. със следните преподаватели:

 1. Веселин Куюмджиев - Български език и литература;
 2. Бойка Алексиева - Английски език;Музика
 3. Васил Вълчев - Математика, Физика и астрономия и Технологии;
 4. Искра Хаджиласкова – Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование;
 5. Росен Богомилов - История и цивилизация, География и икономика;
 6. Елена Хараламбиева - Изобразително изкуство и Домашна техника и икономика;
 7. Диана Симеонова - Физическо възпитание и спорт;
 8. Естер Тодорова - Информационни технологии

Забележка: Консултации през седмицата се провеждат след уговорка с преподавателя.

 

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на изпитни сесии за учениците в самостоятелна форма на обучение

 • януарска сесия: от 11.01.2017 г. до 28.01.2017 г.
 • априлска поправителна сесия:  от 11.04.2017 г. до 27.04.2017 г.
 • юнска поправителна сесия: от 06.06.2017 г. до 24.06.2017 г.

Забележка: Графикът по дни и предмети ще бъде качен 7 (седем) дни преди началото на съответната изпитна сесия.