Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Обществен съвет

Председател - Спаска Цонева

Членове:

Васил Михайлов - представител на финансиращ орган

Илия Илиев Иванов- представител на родителската общност