Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Екип на училището

1. Ирена Милева- Цукева- директор на 106 ОУ "Григорий Цамблак" и учител по Информационни технологии

2. Росен Богомилов- зам.- директор по УД и учител по История и цивилизации и География и икономика

3. Естер Тодорова - зам.- директор по АСД и учител по Информационни технологии

4. Веселин Куюмджиев- старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап

5. Бойка Алексиева- старши учител по Английски език и Музика в прогимназиален етап

6. Васил Вълчев- старши учител по Математика, Физика и астрономоия и Технологии и предприемачество в прогимназиален етап

7. Искра Хаджиласкова- старши учител по Човекът и природата, Химия и ООС и Биология и ЗО

8. Елена Хараламбиева- старши учител по Изобразително изкуство

9. Диана Симеонова- учител по Физическо възпитание и спорт

10. Росица Митрева- старши начален учител

11. Александра Луканова- старши начален учител

12. Марийка Стоянова- начален учител

13. Елка Георгиева- старши начален учител 

14. Елка Кьосева- старши учител в начален етап за ЦДО

15. Теодора Димитрова- учител в прогимназиален етап за ЦДО

16. Стефан Демирев- ресурсен учител

17. Кичка Андреева- учител в ПГ