Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Документи на институцията

Годишен план на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2019/2020 г.

Правилник за дейността на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2019/2020 г.

Правилник за за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Стратегия за развитие на 106. ОУ "Григорий Цамблак"

Инструктаж

Учебни планове за учебната 2019/2020 г.

 

Годишен план на училището за учебната 2018/2019 г.

Етичен кодекс на учители, служители и работници в 106 ОУ "Григорий Цамблак"

Стратегия за развитие на 106 ОУ "Григорий Цамблак"