Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Подготвителна група

106 основно училище "Григорий Цамблак" обявява прием за 5– годишни и 6-годишни деца в полудневна подготвителна група за учебната 2019/2020 година, както следва:

1 полудневна подготвителна група 5 годишни деца 

1 полудневна подготвителна група 6 годишни деца 

 

ВАЖНО!

За учебната 2019/2020 година приемът в подготвителните групи става през Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/

Моля, запознайте се с НАРЕДБАТА, регламентираща приема.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Заявление по образец 

Копие от Акт за раждане на детето

Лична карта на един от родителите/настойник за сверяване на данните

Документи доказващи обстоятелствата по критериите за прием - представят се заедно със заявлението за записване.

Документите се приемат  в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа

 

Формуляри за изтегляне - от тук

Заявление за полудневна подготвителна група - 5 годишни

Заявление за полудневна подготвителна група - 6 годишни