Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

прием на ученици в пети клас

Пети клас за учебната 2020-2021 година - 1 паралелка - 26 ученици

Свободни места към 25.06.2020г - 5

Учебен план с разширена подготовка (по избор) от раздел А - 2,5 часа:

- Информационни технологии

- Физическо възпитание и спорт

- Изобразително изкуство

- Музика (класическа китара и пиано)

 

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане / за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика