Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

прием на ученици в пети клас

Пети клас

Учебен план с разширена подготовка от раздел А - Информационни технологии - 1час; Физическо възпитание и спорт - 1 час; Изобразително изкуство -0,5 часа

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане / за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика