Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Прием на ученици в първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

Към 04.07.2020г.

СВОБОДНИ МЕСТА 12

Т

ЗАПИСАНИ В УЧИЛИЩЕТО СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 

 

МОЛБА ВХ. №                        ГРУПА               ТОЧКИ

вх. № 110/25.02.2020г                4                           10

вх. № 240/13.05.2020г                4                             9

вх. № 105/21.02.2020г                4                           18

вх. № 106/21.02.2020г                4                           18

вх. № 119/27.02.2020г                4                           14

вх. № 194/29.04.2020г                4                           36

вх. № 113/25.02.2020г                4                           10

вх. № 246/29.05.2020г                1                           42 

вх. № 292/25.06.2020г                4                           36

вх. № 285/24.06.2020г                4                            0

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - изтегли от тук

106 ОУ "Григорий Цамблак" обявява прием на 1 паралелка (22 ученици) в първи клас. 

 Паралелката е с целодневна организация на учебния ден и разширена подготовка по учебни предмети от раздел А на учебния план, както следва: 

  •  Български език и литература;
  •  Математика;
  •  Музика (класическа китара и пиано).

 

 СИСТЕМА за прием  на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Столична община - линк: https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0 

 ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020_2021 год. - изтегли от тук

 КРИТЕРИИ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020_2021 год. - изтегли от тук

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

         I .   За кандидатстване:

 Заявление за кандидатстване  - по образец  /изтегли от тук/

/ може да изпратите попълнено заявление на електронната поща на училището - ou106g.camblak@abv.bg- входящият номер на заявлението Ви, ще бъде изпратен на посочен от Вас e-mail /

        II .  За записване:

           1.Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал

           2.Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства /представят се оригиналите на документите за сверяване, моля запознайте се със следната информация - /изтегли от тук/

           3.Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

           4.Акт за раждане на ученика /за сверяване на данни/.

Заявление за прием в клас от ІІ до VІІ - /изтегли от тук/