FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

прием на ученици във втори, трети, четвърти, шести и седми клас

Втори клас за учебната 2021-2022 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература- 1час; Музикален инструмент - китара, перкусии или пиано - 1 час; Солфеж - 1 час

Необходими документи

1. Заявление по образец- изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане / за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

 Трети клас за учебната 2021-2022 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература-0,5 час; Музикален инструмент- китара, перкусии или пиано; Солфеж - 1 час

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Четвърти клас за учебната 2021-2022 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература- 0,5 часа; Музикален инструмент- китара, перкусии или пиано; Солфеж - 1час 

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук 

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Шести клас за учебната 2020-2021 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А  2,5 часа по избор от следните предмети: Информационни технологии; Физическо възпитание и спорт; Изобразително изкуство; Музикален инструмент /китара, перкусии, пиано или вокал/; Солфеж; Български език и литература

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Седми клас за учебната 2020-2021 год.

Учебен план с разширена подготовка от раздел А- Информационни технологии - 1 час; Физическо възпитание и спорт - 1 час; Български език и литература - 1час

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтетли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика