Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

прием на ученици във втори, трети, четвърти, шести и седми клас

Втори клас за учебната 2020-2021 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература- 1час;  Математика- 1 час и 1 час по избор / Музика - китара; перкусии; пиано или вокал; Изобразително изкуство; Физическо възпитание и спорт/ 

Необходими документи

1. Заявление по образец- изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане / за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

 Трети клас за учебната 2020-2021 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература-1 час; Математика- 1 час и по избор 1 час / Музика - китара, перкусии, пиано или вокал; Изобразително изкуство; Физическо възпитание и спорт; Компютърно моделиране/

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Четвърти клас за учебната 2020-2021 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература- 1,5 часа и Математика- 1 час

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук 

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Шести клас за учебната 2020-2021 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А  2,5 часа по избор от следните предмети: Информационни технологии; Физическо възпитание и спорт; Изобразително изкуство; Музика /китара, перкусии, пиано или вокал/; Български език и литература

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Седми клас за учебната 2020-2021 год.

Учебен план с разширена подготовка от раздел А- Информационни технологии - 1 час; Физическо възпитание и спорт - 1 час; Български език и литература - 1час

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтетли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика