Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

прием на ученици във втори, трети, четвърти, шести и седми клас

Втори клас

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература- 2часа  и Математика- 1 час

Необходими документи

1. Заявление по образец- изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане / за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

 Трети клас

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература-2 часа и Математика- 1 час

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Четвърти клас

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература- 1,5 часа и Математика- 1 час

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук 

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Шести клас

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Информационни технологии - 1 час; Физическо възпитание и спорт- 1 час; Изобразително изкуство - 0.5 часа

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Седми клас

Учебен план с разширена подготовка от раздел А- Информационни технологии - 1 час; Физическо възпитание и спорт - 1 час; Български език и литература - 1час

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтетли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика