FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

ИЗПИТНИ СЕСИИ

ВАЖНО!!!

Графикът за продължение на ноемврийска изпитна сесия за учебната 2020/2021г е побликуван на интернет страницата на училището, в рубрика ЗА УЧЕНИЦИТЕ, раздел САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА. изпитната сесия започва на 25.01.2021г.