FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Януарската изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение, за учебна 2020/2021 година, започва от 15 февруари. За повече информация на страница "За учениците", в рубрика - самостоятелна форма на обучение.