Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Новини и Събития

Официално откриване на учебната 2019/2020 г. - 16.09.2019г. от 10: 00 часа

Скъпи ученици, Уважаеми родители и гости, Ръководството на 106. Основно училище "Григорий Цамблак" има удоволствието да Ви покани на официалното откриване на новата учебна 2019/2020година, което ще се състои на 16.септември 2019 г. от 10:00 ...

Съобщение за дейности по Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

В периода на лятната ваканция в 106 ОУ "Григорий Цамблак" няма планирани дейности и мероприятия по Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за ...

Вътрешна заповед номер 604 от 26 юли 2019 година

Класиране на избор на изпълнител с предмет:   „Демонтаж и монтаж на дихателни тръби на резервоара за ЛЗТ и ГТ, на разстояние най-малко от 2 м. от врати, прозорци и други отвори в 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", гр. ...

Вътрешна заповед номер 599 от 16 юли 2019 г.

Удължаване на краен срок за подаване на оферти по провеждане на вътрешна процедура за избор на изпълнител с предмет: 1.1 „Почистване на комините и димоотводните тръби от сажди и отлагания, в 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", гр. София” 1.2 „Демонтаж и монтаж на дихателни тръби на ...

Вътрешна заповед номер 581 от 5 юли 2019 г.

Удължаване на краен срок за подаване на оферти до 15 юли 2019 г. вкл. за избор на изпълнител с предмет: 1.1 „Почистване на комините и димоотводните тръби от сажди и отлагания, в 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", гр. София”  1.2 „Демонтаж и монтаж на дихателни тръби на резервоара ...

Вътрешна заповед номер 580 от 5 юли 2019 г.

Определяне на изпълнител с предмет: "Комбинирана охранителна дейност в 106 ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2019/2020 ...

Констативен протокол от 29.10.2018 г.

Констативен протокол по вътрешна процедура по чл.20, ал. 4, т. 3 от ...
 106 ОУ " ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" ОТБЕЛЯЗА ПОДОБАВАЩО ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И СВОЙ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК - 106 ОУ Григорий Цамблак - София

106 ОУ " ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" ОТБЕЛЯЗА ПОДОБАВАЩО ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И СВОЙ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Днес повече от всякога България има нужда да си спомняме и следваме делото на Будителите!  106 ОУ "Григорий Цамблак" подобаващо отбеляза Деня на Народните Будители и патронен празник на училището. Децата се постараха да ни напомнят смисъла от делото на будителите. Училищното ръководство ...

Протокол за класиране на изпълнител за доставка на стоки-материали /канцеларски, консумативи и др/ за нуждите на 106

Протокол за класиране на изпълнител за доставка на стоки-материали /канцеларски, консумативи и др/ за нуждите на 106

Априлска изпитна сесия

Графиците за априлска редовна изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение, могат да се изтеглят от страница ЗА УЧЕНИЦИТЕ, раздел САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ...
Вътрешна заповед №288/01.03.2018 г. - 106 ОУ Григорий Цамблак - София

Вътрешна заповед №288/01.03.2018 г.

Удължаване на крайния срак за подаване на оферти за провеждане на вътрешна процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка на стоки - материали /канцеларски, хигиенни, консумативи и др./