Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Констативен протокол от 29.10.2018 г.

Констативен протокол по вътрешна процедура по чл.20, ал. 4, т. 3 от ...
 106 ОУ " ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" ОТБЕЛЯЗА ПОДОБАВАЩО ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И СВОЙ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК - 106 ОУ Григорий Цамблак - София

106 ОУ " ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" ОТБЕЛЯЗА ПОДОБАВАЩО ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И СВОЙ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Днес повече от всякога България има нужда да си спомняме и следваме делото на Будителите!  106 ОУ "Григорий Цамблак" подобаващо отбеляза Деня на Народните Будители и патронен празник на училището. Децата се постараха да ни напомнят смисъла от делото на будителите. Училищното ръководство ...

Протокол за класиране на изпълнител за доставка на стоки-материали /канцеларски, консумативи и др/ за нуждите на 106

Протокол за класиране на изпълнител за доставка на стоки-материали /канцеларски, консумативи и др/ за нуждите на 106

Априлска изпитна сесия

Графиците за априлска редовна изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение, могат да се изтеглят от страница ЗА УЧЕНИЦИТЕ, раздел САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ...
Вътрешна заповед №288/01.03.2018 г. - 106 ОУ Григорий Цамблак - София

Вътрешна заповед №288/01.03.2018 г.

Удължаване на крайния срак за подаване на оферти за провеждане на вътрешна процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка на стоки - материали /канцеларски, хигиенни, консумативи и др./